top of page
This course can no longer be booked.

קורס מבטא אמריקאי

למדו את רזי המבטא האמריקאי בעשרה שעורים.

  • Ended
  • 2,000 דולר אמריקאי
  • Location 1

Service Description

בקורס נלמד מה הם ההבדלים בין מבטא אמריקאי לישראלי, נתרגל את כל התנועות האמריקאיות ונדייק את העיצורים והחוקים שלהם. נסגל לעצמנו את המנגינה והקצב האמריקאי ונלמד איך להשתמש נכון בשפה.


Contact Details

  • hilamelamed@yahoo.com


bottom of page